Damla Girgin

We were born to fly

iceridekibiri:

Çocukların Atatürk’ü… Bugün için teşekkürler, ATAM.

(gingerlarisevenkiz gönderdi)

kitapseverbayan:

qaraqan:

hocamevdeunuttum:

Filmin adı; L’amour Dure Trois Ans (Aşkın Ömrü Üç Yıldır)

Bunu ariyodum yaa cok tesekkurler

kitabı da var okuyun gençler

(benziinkokusu gönderdi)

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter